نقش رای دیوان لاهه دربرجام

رأی اخیر «لاهه» می‌تواند موقعیت مذاکراتی ایران در موضوع برجام را تقویت کند

رای اخیر دادگاه لاهه در واقع ثابت کرد دولت آمریکا نه فقط ناقض برجام، بلکه یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود را نقض کرده است.

رأی اخیر «لاهه» می‌تواند موقعیت مذاکراتی ایران در موضوع برجام را تقویت کند

رضا نصری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل:
🔹رای اخیر دادگاه لاهه در واقع ثابت کرد دولت آمریکا نه فقط ناقض برجام، بلکه یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود را نقض کرده است.
🔹همین موضوع می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.
🔹این رای به صراحت حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته است. /ایسنا