سخنی با ریاست محترم قوه قضائیه.

پرونده ام وپرونده هایمان کجاست؟

پس از چندین ماه پیگیری دادسرای دورود هم رای عدم صلاحیت صادر می نماید، وپرونده جهت رسیدگی در محل ارتکاب جرم ، به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. (احاله پرونده) در مدت یاد شده خانواده هایمان بعلت استرس های وارده و خسارتهای مادی و معنوی ایجاد شده هیچگونه آرامشی ندارند و از لحاظ روحی کاملا آشفته اند. و به احتمال بیشتر سارقان و بزه کاران با یک سند آزاد شده و بدنبال سرقت های سریالی خود هستند.

ا. ک.
بنام خدا
پرونده ام وپرونده هایمان کجاست؟

سخن شهروند:
سخنی با ریاست محترم قوه قضائیه.
باسلام و احترام و با آرزوی قبولی طاعات وعبادات

حدود ۱۷ ماه پیش(آبان ماه ۱۴۰۰) سارقان حرفه ای منزل اینجانب و چندین شهروند دیگر را در شهرستان مرندمورد سرقت حدّی قرار داده اند ،با دستور دادستان محترم و با تلاش مامورین زحمتکش آگاهی، سارقین در شهرستان آذرشهر دستگیر شده و به سرقت های مرند صراحتا اعتراف کرده اند. شعبه مربوطه قضائی در مرند ( محل ارتکاب جرم ) در مدت بسیار کوتاه و بدون اطلاع و حضور شاکیان، رای قطعی عدم صلاحیت صادر و پرونده جهت تجمیع پرونده ها و رسیدگی به شهرستان دورود (لرستان) ارسال می گردد .
اینجانب با تقبل مشقت ها و سختی های بیشتر به دادسرای دورود و خرم آباد مراجعه و ردّی از پرونده نیافتم.
پس از چندین ماه پیگیری دادسرای دورود هم رای عدم صلاحیت صادر می نماید، وپرونده جهت رسیدگی در محل ارتکاب جرم ، به دیوان عالی کشور ارسال میگردد. (احاله پرونده)
در مدت یاد شده خانواده هایمان بعلت استرس های وارده و خسارتهای مادی و معنوی ایجاد شده هیچگونه آرامشی ندارند و از لحاظ روحی کاملا آشفته اند. و به احتمال بیشتر سارقان و بزه کاران با یک سند آزاد شده و بدنبال سرقت های سریالی خود هستند.
حال سخن ما این است که :
پرونده ما کجاست؟
سارقان کجا هستند ؟
پرونده در چه مرحله ای از رسیدگی قرار دارد؟
آیا پرونده مفتوح است یا مختومه اعلام شده؟
چه بلایی بر سر اموال مسروقه آمده است؟
ما برای پیگیری شکایت و احقاق حق مان به کجا مراجعه کنیم؟

با تقدیم شایسته ترین احترامات (ا_ک) و سایر شاکیان.