امروز : سه شنبه 11 آوریل 2023
تاریخ : 2023/04/11 - 14:51 ذخیره فایل ارسال به دوستان

آسفالت ریزی در هوای بارانی در خارج از محدوده شهرمرند توسط شهرداری مرند‼️

آسفالت ریزی در هوای بارانی در خارج از محدوده شهرمرند توسط شهرداری مرند‼️ این گزارش با همکاری مهندس جداری مدیرمسئول پایگاه خبری آرشیو نیوز و سیامک پناهی خبرنگار پایگاه خبری اویاناق تهیه شد تذکر واعتراض قانونی و تخصصی عضو متخصص شورا به آسفالت ریزی غیراستاندارد در هوای بارانی در راه جواش محل مبل سازان به […]

آسفالت ریزی در هوای بارانی در خارج از محدوده شهرمرند توسط شهرداری مرند‼️

این گزارش با همکاری مهندس جداری مدیرمسئول پایگاه خبری آرشیو نیوز و سیامک پناهی خبرنگار پایگاه خبری اویاناق تهیه شد

تذکر واعتراض قانونی و تخصصی عضو متخصص شورا به آسفالت ریزی غیراستاندارد در هوای بارانی در راه جواش محل مبل سازان

به گزارش #جوان_فردا از منابع موثق


مهندس آخوندی عضو متخصص شورا در شهرسازی با شنیدن آسفالت ریزی در هوای بارانی بدون قیرپاشی همراه با علیپور رئیس شورا حضوریافت اعتراض خودرا به غیراستاندارد بودن آسفالت ریزی در راه جواش که خارج از محدوده شهرداری است درهوای بارانی بدون قیرپاشی اعلان نمود.

ولی متاسفانه تذکر عضومتخصص ونائب الرئیس شورا کارساز نشد و گوش شنوائی برای شنیدن نظرات تخصصی آخوندی پیدا نشد

ارسال دیدگاه