با گزارشات جوان فردا مسئولین اقدام‌کردند

قدردانی از پایگاه خبری جوان فردا

اولا از زحمات جنابعالی و تیم رسانه ای بابت اطلاع رسانی مشکل بساط وانتی ها در ورودی کوی لاله که واقعا مردم و ساکنین را از نظر بصری آزار می‌داد و از هر لحاظ برای اهالی مشکل ایجاد کرده بودند ثانیا : از کلیه مسئولین که در جهت حل مشکل و جمع آوری وانتی ها زحمت کشیدن بخصوص از اکیپ سد معبر که چندین روز بطور مداوم در محل حضور داشتند که آرامش را به محل و اهالی برگرداندن از طرف اهالی کوی لاله تقدیر و تشکر مینمائیم و برای جنابعالی و سایر عزیزان آرزوی توفیق بیش از پیش آرزومندیم

قدردانی از پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.ir

مدیرمسئول محترم پایگاه خبری جوان فردا

سلام وقت بخیر طاعات و عبادات مقبول حق

اولا از زحمات جنابعالی و تیم رسانه ای بابت اطلاع رسانی مشکل بساط وانتی ها در ورودی کوی لاله که واقعا مردم و ساکنین را از نظر بصری آزار می‌داد و از هر لحاظ برای اهالی مشکل ایجاد کرده بودند ثانیا : از کلیه مسئولین که در جهت حل مشکل و جمع آوری وانتی ها زحمت کشیدن بخصوص از اکیپ سد معبر که چندین روز بطور مداوم در محل حضور داشتند که آرامش را به محل و اهالی برگرداندن از طرف اهالی کوی لاله تقدیر و تشکر مینمائیم و برای جنابعالی و سایر عزیزان آرزوی توفیق بیش از پیش آرزومندیم

با سپاس
(م_ ف)