امروز : دوشنبه 17 آوریل 2023
تاریخ : 2023/04/17 - 5:05 ذخیره فایل ارسال به دوستان

کارخانه خاک چینی مرند شفاف سازی کند

❌کارخانه خاک چینی مرند شفاف سازی کند‼️ نامه ای سرگشاده پایگاه خبری #جوان_فردا به مدیریت کارخانه خاک چینی بزودی انتشار می یابد.دراین نامه آمده است . چرا مدیریت کارخانه خاک چینی مرند با سکوت خود به بعضی موضوعات از قبیل بردن خاک چینی به ترکیه با ضمانت یک فرد با مسئولیت موقت به مبلغ میلیاردها […]

کارخانه خاک چینی مرند شفاف سازی کند‼️

نامه ای سرگشاده پایگاه خبری #جوان_فردا به مدیریت کارخانه خاک چینی بزودی انتشار می یابد.دراین نامه آمده است .

چرا مدیریت کارخانه خاک چینی مرند با سکوت خود به بعضی موضوعات از قبیل بردن خاک چینی به ترکیه با ضمانت یک فرد با مسئولیت موقت به مبلغ میلیاردها تومان مهر تایید می زند ⁉️

♦️آیا وقت آن نرسیده است با نشست با خبرنگاران به موضوعات مبهم پاسخ دهند ⁉️

ارسال دیدگاه