قلعه تاریخی بالدور

۲۹ فروردین روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

بمناسبت این روز اداره میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ویژه مرند با همکاری ادارات محترم فرمانداری ، شهرداری، اداره محیط زیست، انجمن های مردم نهاد ، دوستداران میراث فرهنگی ، فعالان زیست محیطی ، اصحاب رسانه و مشارکت های مردمی شهرستان مرند اقدام به پاکسازی و نظافت محیطی محوطه تاریخی و ثبتی قلعه یالدور در روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1402 ساعت 10/30 صبح می نماید.

۲۹ فروردین روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی

می باشد ، بمناسبت این روز اداره میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ویژه مرند با همکاری ادارات محترم فرمانداری ، شهرداری، اداره محیط زیست، انجمن های مردم نهاد ، دوستداران میراث فرهنگی ، فعالان زیست محیطی ، اصحاب رسانه و مشارکت های مردمی شهرستان مرند اقدام به پاکسازی و نظافت محیطی محوطه تاریخی و ثبتی قلعه یالدور در روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰/۳۰ صبح می نماید.