مرند شهر اولین ها!!!

شورایی که نه عملکرد دوساله مناسب دارد نه برنامه ای برای آینده، نه توانسته از منتخب خود در استان حمایت کند نه قادر به انتخاب فرد جدید برای این منصب است .براستی شورای این شهر نیز جز اولین ها به حساب می‌آیند. شاید دلیل فراری بودن شورا از اصحاب رسانه و شفاف سازی برخی مسائل با وجود درخواست رسمی از طرف فعالین این عرصه همین باشد.

مرند شهر اولین ها


به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda,ir  سعیدجداری مدیرمسئول پایگاه خبری آرشیو نیو ز شهرستان مرند در سایه بی مهری برخی از مسئولان شهرستانی و استانی پس از گذشت ۷ ماه با سرپرست اداره می‌شود. این شهر با وجود موقعیت استراتژیک و نخبه ها و مدیران بزرگ در سطح کشور بیشتر اوقات مورد بی مهری قرار گرفته و عنوان اولین هارا به خود اختصاص داده است.

🔹اولین بیمارستان ۳۰۴ تخت خوابی بدون پیشرفت فیزیکی از سال ۹۴
🔹اولین ورزشگاه ۱۵ هزار نفری با ده درصد پیشرفت فیزیکی از سال ۸۵
🔹اولین مرکز تجاری مرکز شهر با ۵۰ درصد پیشرفت از سال ۹۰
🔹اولین روگذر و زیر گذر های غیر استاندارد برای شهری با جمعیت ۱۴ هزار نفری
🔹اولین افتتاح آزمایشگاه تخصصی بدون تجهیزات با حضور وزیر صمت

موارد ذکر شده تنها گوشه ای از بی مهری هایست که مرند با آن دست و پنجه نرم میکند . همانطور که گفتیم مرند شهر اولین هاست شهری که پروژه ها نیمه تمام و غیر اصولی سر به فلک کشیده آن نفسش را بریده.

اما اگر از پروژهای عمرانی و آبادانی شهری بگذریم به اولین پروژه انتخاب شهردار به طول مدت ۷ ماه در استان و شاید در کشور خواهیم رسید. پروژه ای که با کش و قوس های چندیدن ماهه تمامی ندارد و با وجود گذر زمان انگار هیچ یک از اعضا عجله‌ای برای انتخاب شهردار ندارند. اختلافات سلیقه ای بین شورا چنان فضای شهر را مه آلود ساخته که چهره خسته شهر را نمی‌بینند و قصد دارند به رفتار غیر تعاملی خود ادامه دهند تا دوره ششم را بدون اقدام مثبتی به پایان رسانند گویی قرار است این شهر بی شهردار بماند. بله اولین شهر بدون شهردار!

شورایی که نه عملکرد دوساله مناسب دارد نه برنامه ای برای آینده، نه توانسته از منتخب خود در استان حمایت کند نه قادر به انتخاب فرد جدید برای این منصب است .براستی شورای این شهر نیز جز اولین ها به حساب می‌آیند. شاید دلیل فراری بودن شورا از اصحاب رسانه و شفاف سازی برخی مسائل با وجود درخواست رسمی از طرف فعالین این عرصه همین باشد.
اما این فراری بودن در شهرستان تنها مختص به شورا نیست گویی در دولت سیزدهم این فراری بودن ارثی بوده و نماینده دولت در شهرستان را نیز شامل می‌شود.