توزیع گسترده کود NPK و آمینو اسید در مرند

توزیع گسترده کود NPK و آمینو اسید به همت ستاد اجرایی میان دیم‌کاران شهرستان مرند توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند

 اسماعیل الهیاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از توزیع بیش از 700کیلو کود NPK و 700 لیتر کود آمینواسید رایگان به کشاورزان دیم کار طرح جهش تولید در دیم زارها به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند به کشاورزان دیم کار شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir مهندس اسماعیل الهیاری  با مدیریت میدانی امورات کشاورزی را رصد می کند

توزیع گسترده کود NPK و آمینو اسید به همت ستاد اجرایی میان دیم‌کاران شهرستان مرند توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند

 اسماعیل الهیاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از توزیع بیش از ۷۰۰کیلو کود NPK و ۷۰۰ لیتر کود آمینواسید رایگان به کشاورزان دیم کار طرح جهش تولید در دیم زارها به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند به کشاورزان دیم کار شهرستان خبر داد.