تماشاگران منتظر برگزاری مسابقه فینال جام رمضان درمرند

شهروندان ورزش دوست مرند منتظر برگزاری مسابقه فینال فوتسال جام رمضان ۱۴۰۲

ما ایمان راسخ داریم پلیس و اداره ورزش و جوانان و مسئولین اجرائی و امنیتی آماده گی کامل جهت برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران را دارند .

 به گزارش پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir شهروندان ورزش دوست مرند منتظر برگزاری مسابقه فینال فوتسال جام رمضان ۱۴۰۲ با حضور تماشاگران بین تیم اتحاد آغ زمی و تیم بازرگانی اورتاک هستند

 

بعداز گذشت سالها جام‌رمضان مرند در رشته فوتسال با زحمات شبانه روزی هیات فوتسال مرند و شخص رضا امامعلیپور با حمایت رئیس اداره ورزش و جوانان‌و هیات فوتبال و فوتسال مرند برگزارشد

این مسابقه باید جهت نشاط و شور ورزشی بزودی با حضور تماشاگران در مرند برگزار شود

ما ایمان راسخ داریم پلیس و اداره ورزش و جوانان و مسئولین اجرائی و امنیتی آماده گی کامل جهت برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران را دارند .