مهندس صیادی از جهاد کشاورزی خداحافظی کرد

تقدیر وتشکر اصحاب رسانه مرند از زحمات مهندس صیادی

بدین وسیله از تلاش‌های ارزنده جنابعالی و خالصانه در راستای تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۸‌تا ۱۴۰۲ با وجود مشکل کم آبی و کمبود اعتبارات خاص در شهرستان مرند به رسم‌ادب قدردانی می نمائیم.

 

بسمه تعالی
جناب آقای مهندس صیادی

با سلام‌وتحیات

بدین وسیله از تلاش‌های ارزنده جنابعالی و خالصانه در راستای تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۸‌تا ۱۴۰۲ با وجود مشکل کم آبی و کمبود اعتبارات خاص در شهرستان مرند به رسم‌ادب قدردانی می نمائیم.
از درگاه خداوند متعال برای شما و کلیه خدمتگزاران بخش کشاورزی ودامپروری توفیق روز افزون مسألت داریم.

حال که با شروع سال مهار تورم ورونق تولید به افتخار بازنشستگی نائل گشته و در بخش خصوصی مدیریت تعاونی بزرگ‌دشت گردیان را تقبل نموده اید از خدای منان‌توفیق جنابعالی خواستاریم .

جمع کثیری از اصحاب رسانه شهرستان مرند