هرگونه ناهماهنگی و مواضع غیرحرفه‌ای در درون دولت، در وهله اول با توبیخ و برکناری منجر خواهد شد

سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مقام سخنگویی برکنار شد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مقام سخنگویی برکنار شد

 

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مقام سخنگویی برکنار شد
به مدیران وابسته به دولت هشدار داده شده بود، هرگونه ناهماهنگی و مواضع غیرحرفه‌ای در درون دولت، در وهله اول با توبیخ و برکناری منجر خواهد شد