درآمد پایدار نیازنبرم شهرداری مرند

درآمد پایدار ضروری ترین نیاز سهرداری مرند

ایجاد درآمدزایی پایدار ضروری ترین ، نیاز شهرداری مرند با توجه بدین موضوع که هر مجموعه و نهاد غیر دولتی برای حفظ بقا و سلامتی سیستم اداری نیازمند ایجاد و توسعه زیر ساختهای در آمدزایی میباشد،از دهه 60با توجه به تغییر قانون ، شهرداری ها از نظر اقتصادی از سازمان دولتی که در آن زمان وزارت کشور بود جدا شدند و شهرداری به یک نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شد ، قبل از آن شهرداری با توجه به بودجه هایی مصوب که دولت برای آن تصویب کرد ، وظایف خود را انجام می داد و نظام در آمد شهرداری ها عملا بر اساس سازو کارهای دولتی تعریف میشد اما از زمانی که استقلال نظام مالی شهرداری از نظامهای دولتی اتفاق افتاد

درآمد پایدار ضروری ترین نیاز سهرداری مرند

نویسناه : مجید نحفی
باسمه تعالی

 

ایجاد درآمدزایی پایدار ضروری ترین ، نیاز شهرداری مرند با توجه بدین موضوع که هر مجموعه و نهاد غیر دولتی برای حفظ بقا و سلامتی سیستم اداری نیازمند ایجاد و توسعه زیر ساختهای در آمدزایی میباشد،از دهه ۶۰با توجه به تغییر قانون ، شهرداری ها از نظر اقتصادی از سازمان دولتی که در آن زمان وزارت کشور بود جدا شدند و شهرداری به یک نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شد ، قبل از آن شهرداری با توجه به بودجه هایی مصوب که دولت برای آن تصویب کرد ، وظایف خود را انجام می داد و نظام در آمد شهرداری ها عملا بر اساس سازو کارهای دولتی تعریف میشد اما از زمانی که استقلال نظام مالی شهرداری از نظامهای دولتی اتفاق افتاد ، چالش رسیدن به یک ساز وکار پایدار کسب درآمد برای شهرداریها شروع شد .و بر همین اساس شهرداری مرند نیز از این قاعده مستثنی نبوده، با توجه به شرایط حاکم بر شهرداری و شهروندان که صاحبان اصلی شهرداری میباشند . باید برنامه ریزی برای نیل به این هدف( ایجاد در آمد زایی پایدار) از دغدغه های اساسی شهردار آینده باشد و با توجه به وجود چندین پروژه ناتمام که از سالهای قبل به ارث رسیده و برای شهرداری سود دهی ندارد بلکه زمینه های ضرر روزانه شهرداری را نیز فراهم کرده است . فلذا برای رهایی از این وضعیت اقتصادی بر آن مجموعه باید ، با همکاری و همفکری نخبگان اقتصادی و مالکان یا طرفهای قرارداد که همشهریان هستند در خصوص کار بری آنها ، تغییراتی ایجاد کرد ، تا هم طرفهای قرار داد بیشتر از این متحمل ضرر نباشند و هم اینکه از این وضعیت رهایی یابد . شهردار آینده باید فردی معتقد به خرد جمعی نخبگان و صاحبان فکر و خود باید مبتکر وخلاق باشد تا بتواند هم بر نیروی انسانی مدیریت کند و هم بر پروژه های ناتمام . و از آنجایی که فعلاً شهرداری مرند منبع در آمد زایی چندانی به غیر از عوارض ماده صد و فروش تراکم و …. ندارد و عمده فشار این نوع در آمدزایی هم بر مردم میباشد ، با توجه به موارد فوق و نامگذاری سال ۱۴۰۲از سوی مقام معظم رهبری به ( مهار تورم و رشد تولید ) کاستن از فشار مردم از ضروریات میباشد . اگر شهردار آینده شهرستان مرند فردی مبتکر و خلاق باشد و مجموعه شورای اسلامی شهر با برنامه ای وی همسو و همراه باشند ، بعد از سپری کردن مدت زمان نه چندان طولانی می توان به در آمد زایی پایدار و کاهش تورم در حوزه مسکن شهرستان مرند نایل آمد و مخصوصا با طراحی طرحهای مسکونی برای زوجهای جوان و ارایه بسته های تشویقی برای آنان می توان در حوزه مسکن هم اقداماتی انجام داد . مجید نجفی کارشناس ارشد فعال فرهنگی ؛ اجتماعی و سیاسی