دیدار الهیاری با ضیامهر

دیدار رئیس جهادکشاورزی با دادستان مرند

اسماعیل الهیاری سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند بهمراه مسئول امور حقوقی ومسئول روابط عمومی با حضور در دادسرای شهرستان با آقای ضیا مهر دادستان عمومی وانقلاب این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. ضیامهر دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مرند ضمن عرض تبریک انتصاب ،ضرورت پیگیری جدی تر اجرای احکام صادره را از اهداف مدیریت جهاد کشاورزی بعنوان متولی امر خواستار شد .

به گزارش پایگاه خبری  javanefarda.ir
اسماعیل الهیاری سرپرست جدید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند بهمراه مسئول امور حقوقی ومسئول روابط عمومی با حضور در دادسرای شهرستان با آقای ضیا مهر دادستان عمومی وانقلاب این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

ضیامهر دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مرند ضمن عرض تبریک انتصاب ،ضرورت پیگیری جدی تر اجرای احکام صادره را از اهداف مدیریت جهاد کشاورزی بعنوان متولی امر خواستار شد .

دراین دیدار چگونگی مقابله با ساخت وسارهای غیرمحاز وتغییر کاربری زمینهای مزارع وباغات مورو برریی قرارگرفت