وزیر گرانی عرل شد

پاشائی از حمایت خود از وزیر صمت نتیجه نگرفت‼️

بعداز گذشت ۶ ساعت گفتگو در مجلس مخالفین‌استیضاح از وزیر و دفاع رئیس جمهور از وزیر صمت کارساز نشد لذا فاطمی امین که حمایت خانم پاشائی نماینده مجلس را سرسختانه‌ داشت نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند
  • پاشائی از حمایت خود از وزیر صمت نتیجه نگرفت‼️

وزیر گرانی عرل شد

به گزارش #جوان_فردا
فاطمی امین نتوانست از کمند استیضاح نجات یابد

بعداز گذشت ۶ ساعت گفتگو در مجلس مخالفین‌استیضاح از وزیر و دفاع رئیس جمهور از وزیر صمت کارساز نشد لذا فاطمی امین که حمایت خانم پاشائی نماینده مجلس را سرسختانه‌ داشت نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند

پاشائی از حمایت خود از وزیر صمت نتیجه نگرفت❌

نمایندگان مجلس با ادامه کار فاطمی امین در وزارت صمت مخالفت کردند

🟩آرا نمایندگان؛کل ۲۷۲ رای،
♦️منفی ۱۶۲ رای،
♦️مثبت ۱۰۲ رای،
♦️ممتنع ۲ رای،
♦️باطل ۶ رای

#جوان_فردا
مستقل ومردمی ترین رسانه

درایتا👇
@javanefarda

در تلگرام‌👇
T.me/jjavanefarda