آیا اژدهای هفت سرفساد وارداتی هستند⁉️

اژدهای‌هفت سر فساد!!

آیا روند انتخابات وحاکم شدن پول در سرنوشت انتخابات عامل تولد اژدهای عفت سر فساد است⁉️

اژدهای‌هفت سر فساد‼️

نویسنده : #رحیم_میابی

♦️آیا اژدهای هفت سرفساد وارداتی هستند⁉️

♦️آیا اژدهای هفت سر فساد زائیده عدم مدیریت است⁉️
♦️آیا اژدهای هفت سر فساد ازعدم‌نظارت صحیح مسئولیت نظارت است⁉️
♦️آیا نمایندگان مجلس نقشی در تولد اژدهای هفت سرفساد دارند⁉️

♦️آیا روند انتخابات وحاکم شدن پول در سرنوشت انتخابات عامل تولد اژدهای عفت سر فساد است⁉️

♦️ #جوان_فردا
مستقل ومردمی ترین رسانه

درایتا👇
@javanefarda

در تلگرام‌👇
T.me/jjavanefarda