بخشدار دولت تدبیرامید رفت بخشدار دولت تدبیر امیدآمد

جلسه معارفه وتکریم بخشداران بخش مرکزی و بخش یامچی

علی نیکنفس بعداز ۵۴ ماه که ۳۰ ماه در دولت روحانی و ۲۴ ماه در دولت رئیسی بعنوان بخشدار خدمت می کرد با تشکر ویژه فرماندار مرند و تشویق حاضرین بخشداری بخش مرکزی به حسین غفاری که در رزومه خود بخشداری کشکسرای و سرپرستی بخشدلری بخش مرکزی را دارد تحویل داد

 

جلسه معارفه وتکریم بخشداران بخش مرکزی و بخش یامچی

به گزارش #جوان_فردا
علی نیکنفس بعداز ۵۴ ماه که ۳۰ ماه در دولت روحانی و ۲۴ ماه در دولت رئیسی بعنوان بخشدار خدمت می کرد با تشکر ویژه فرماندار مرند و تشویق حاضرین بخشداری بخش مرکزی به حسین غفاری که در رزومه خود بخشداری کشکسرای و سرپرستی بخشدلری بخش مرکزی را دارد تحویل داد

پورهنر بخشدار بخش یامچی بعداز ۴۸ ماه خدمت صادقانه در دولت روحانی و رئیسی‌ از بخشدار بودن خداحافظی کرد و صندلی بخشداری بخش یامچی را به حمیدی نیا که اهل گله بان از توابع بخش یامچی است تحویل داد

عباسی معاون استاندار‌و فرماندار مرند در این جلسه ضمن‌تشکر ویژه از عملکرد نیکنفس و‌پورهنر گفت خدمت صادقانه این عزیزان با همیاری شوراها ودهیاران ستودنی است