امروز : شنبه 20 می 2023
تاریخ : 2023/05/20 - 16:56 ذخیره فایل ارسال به دوستان

امروز اصحاب رسانه ها با درک ضرورت جهاد تبیین به رسالت اصلی خود واقف شده اند

رسانه ها ابزار معمولی نیستند امروز اصحاب رسانه ها با درک ضرورت جهاد تبیین به رسالت اصلی خود واقف شده اند رسانه امروز، ابزاری معمولی نیست و رسانه خیلی از شئون همچون مسائل اقتصاد و اجتماعی را رسانه تعیین می کند . رسانه ها امروز نقش اول را در میدان زندگی به عهده دارند و […]

رسانه ها ابزار معمولی نیستند

امروز اصحاب رسانه ها با درک ضرورت جهاد تبیین به رسالت اصلی خود واقف شده اند

رسانه امروز، ابزاری معمولی نیست و رسانه خیلی از شئون همچون مسائل اقتصاد و اجتماعی را رسانه تعیین می کند . رسانه ها امروز نقش اول را در میدان زندگی به عهده دارند و برای توسعه و توفیق متعالی رسانه می باید به دانش رسانه مسلط شد.

عرصه رسانه و استفاده مطلوب و کارآمد از رسانه‌ها برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی نیاز مبرم داریم و تولید رسانه ای، حمایت و باز کردن میدان برای ورود جریان های انقلاب باید فراهم شود.

آیا متولیان عرصه رسانه ها به وظایف خود بخوبی عمل می کند؟ آیا جریان و سازماندهی رسانه ای کنونی در کشور به نفع جریان انقلاب اسلامی است ؟
باید در دولت سیزدهم ضابطه های رسانه ای انقلابی رشد کنند و برای رسیدن به این هدف به صورت جهادی و آگاهانه و آینده نگرایانه اقدام شود.

جشنواره های رسانه‌ای همچون جشنواره ابوذر می‌تواند جبهه ای همبسته از رسانه های ناب را ایجاد و تجهیز کند و دستگاه های متولی نیز در تهیه و ارائه ساز و برگ هایی مورد نیاز این عزیزان، باید تمهیدات لازم را اتخاذ و عملیاتی نمایند.
امروزه در تمامی بحران ها در صدر، جنگ رسانه‌ها قرار دارد و همه مسئولین وظیفه دارنددر همه حوزه ها به ظرفیت عظیم رسانه ها توجه نمایند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب و کارآمد دست یابیم.

ارسال دیدگاه