درمود 1200000000تومان پسماند باید بازرسی کل کشورورود کند

اسدی شهردارمرند : شهرداری مرند نخوابیده است/ما محکوم هستیم تا بودجه تصویب شده برخلاف میل باطنی خود محقق کنیم.

ی اشاره به افتتاح ساختمان اداری باغ رضوان و تالار ازدواج آسان کردو گفت در زمان دکتر نظری این دو ساختمان افتتاح شد و کمی نواقصات داشت آنها را رفع کردیم بزودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پل عرضی خیابان آزادی کنار گذر رودخانه روبروی اداره گاز زیر بار ترافیک رفت و قرار براین است راه آهن در راستای مصوبه ستاد بحران پل متروکه را جمع آوری کند .ترمینال شمالی که استفاده نمی شد به یک مجموعه ورزشی تبدیل کردیم این پروژه موفق نبود و موضوعات امنیتی داشت و خودروهای مسافر کش روستاها و هادیشهر و جلفا رغبت نشان ندادند . وی افزود در زمان دکتر گرشاسبی  قرار بر این بود این ترمینال باید راه اندازی شود ولی بعداز اینکه گرشاسبی رفتند تصمیم براین شد که ترمینال جمع آوری شده ودر میدان پنج محراب مکانی داده شد. وقتی یک مکان بالا استفاده می مانند مشتری زیاد پیدا میشود.

نشست خبری شهردارمرند با اصحاب رسانه وفعالین مجازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا JAVANEFARDA.IR 

رضا اسدی شهردار منتخب شورای اسلامی شهرمرند همراه با سید باقر حجازی عضو شورا وسخنگوی شورا روز دوشنبه مورخه ۱/۰۳/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۲ که با ۴۵ دقیقه تاخیر در سالن کنفرانس ساختمان شهرداری با تدبیر سعید ابراهیمی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی مرند برگزار شد.

در شروع این نشست ابراهیمی محور نشست را تبیین لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد و از خبرنگاران خواست سوالات خود را طرح وبعداز سوالات شهردار ضمن اعلام گزارش کار به سوالات هم پاسخگو خواهند بود.

اسدی : شهرداری نخوابیده است بعضی ها فکر می کنند شهرداری خوبیده است

رضا اسدی شهردار مرند  در نشست با خبرنگاران و فعالین مجازی گفت

مرند شهر بزرگی است و در سطح کشور شهری با نام و قبول مسئولیت در این شهر با توجه به بالا بودن فرهنگ و آشنائی شهروندان به حقوق شهروندی سخت است با توکل به خدا وبا اعتماد شورا و با همیاری رسانه ها و حمایت مردم این مسئولیت سنگین را قبول کردم. تا بایرای خداوند و حمایت مردم در خدمت شهروندان عزیز باشم.

وی اشاره به عملکرد خود در ۸ ماه گذشته کرد و گفت در این مدت ۸ ماه ساختمان در کوی بعثت و ساختمان باغ زمانی که ساختمان اداری است دیوار چینی انجام یافته و طبقه دوم در حال اتمام است.

وی اشاره به افتتاح ساختمان اداری باغ رضوان و تالار ازدواج آسان کردو گفت در زمان دکتر نظری این دو ساختمان افتتاح شد و کمی نواقصات داشت آنها را رفع کردیم بزودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت . پل عرضی خیابان آزادی کنار گذر رودخانه روبروی اداره گاز زیر بار ترافیک رفت و قرار براین است راه آهن در راستای مصوبه ستاد بحران پل متروکه را جمع آوری کند .ترمینال شمالی که استفاده نمی شد به یک مجموعه ورزشی تبدیل کردیم این پروژه موفق نبود و موضوعات امنیتی داشت و خودروهای مسافر کش روستاها و هادیشهر و جلفا رغبت نشان ندادند . وی افزود در زمان دکتر گرشاسبی  قرار بر این بود این ترمینال باید راه اندازی شود ولی بعداز اینکه گرشاسبی رفتند تصمیم براین شد که ترمینال جمع آوری شده ودر میدان پنج محراب مکانی داده شد. وقتی یک مکان بالا استفاده می مانند مشتری زیاد پیدا میشود.

وی افزود خیابان ۱۴ متری پیربالایی ها احداث  ومردم خود افتتاح کرده اند.مسیرکوی مبل سازان یکی از مصوبات شورا بود که عملیاتی شد که در زمان دکتر نظری ۱۵% کارها انجام شده بود در این مورد قیر این منطقه را بسیج سازندگی قبول کردند و آسفالت انجام شد.

دیواره رود خانه ها باید تکمیل شود و شهرک ولیعصر نیاز به آسفالت داشات که با همکاری بین بخشی شرکت اتحادیه مسکن مهندی دلدار مدیرعامل این شرکت موفق شدیم آسفالت معابر این کوی انجام گیرد ۳۰۰۰تن آسفالت در ولیعصر برای معابر استفاده شده است.

درمورد آسفالت فقط در ۴۵ روز نزدیک به ۸۸۰۰تن آسفالت ریزی شده است و ۱۴۶۰۰مترمربع سنگ فرش عملیاتی شده و خط کشی به ۱۰۰کیلومتر در داخل شهر انجام شده است.جدول کشی و رنگ کاری خوب کار شده است

وی در مورد عملکرد واحد تملک گفت در حوزه تملک نزدیک به بیش از ۵۰میلیارد تومان  توافق شده است و از بدهی تامین اجتماعی ۷ میلیارد تومان پرداخت شده است وی در پاسخ سوال میابی گفت بدهی اعلام  شده از طرف تامین اجتماعی به شهرداری ۵۳ میلیارد تومان است وی گفت هرماه ۳۵۰۰۰۰۰۰۰تومان معادل سیصدوپنجاه میلیون تومان برای بدهی شهرداری به تامین اجتماعی بهره می آید باید این موضوع را هرچه سریعتر حل کنیم.

درمورد پروژه جواهر چند سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده اندباید با سرمایه گذاران صحبت کنیم.

وی درمورد محقق شدن بودجه سال ۱۴۰۱ گفت بر اساس اسناد مالی بودجه سال ۱۴۰۱ با ۱۱۷% محقق شده است یعنی ۱۷% مازاد بر بودجه تصویبی .

اسدی افزود با همکاری همکاران موفق شدیم در ۱۵ روز مانده به عید هیچ پیمانکاری به اتاق شهرداری بر طلبکاری مراجعه نکردند در حالیکه در سالهای گذشته شهرداران نزدیک عید در اتاق شان پیدا نمی شدند.

اسدی در مورد برنامه های آینده خود گفت درمورد حل معضل ترافیک خیابان ۳۵ متری و ادامه ۲۴ سیدلر و ۲۴ ذاکری و ۲۴ یکان و۲۴ متری شهید جباری و ۴۵ متری منشعب شده از ۵۵ متری  با اتمام این خیابانها شاهد حل معضل ترافیک خواهیم شد.

روگذر پنج محراب جزء برنامه هاست که در دست مشاوران است حتماً عملیات اجرائی آن امسال شروع خواهد شد.

المانهای مرکز شهر  سال گذشته عقد قراردا د شده بود ولی متاسفانه  جا مانده است !!!

سال جاری در مرند نهضت آسفالت ریزی معابر خواهیم داشت.حفر چاه عمیق در یوموری تپه (تپه شهدا) اخذ مجوز شده است بزودی نهائی خواهدشدالبته این چاه عمیق جابجائی با یک چاه عمیق دیگر شهرداری انجام گرفته است درتپه شهدا فقط نگهداری انجام می گیرد کاری انجام نشده است.

باغ زمانی تا پایان دوره افتتاح خواهدشد. و پردیس سینمائی  پیمانکارش  ۸۵۰مترمبع با مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان معادل سه میلیارد و سیصد میلیون تومان مسقف سازی خواهدشد. و پنج میلیارد تومان برای پردیس سینمائی اعتبار درنظر گرفته شده است.

حمام قاضی ، بنابر این بود امروز شخصی که در تاریخ طراح است بیایند امسال ساماندهی حمام قاضی انجام می گیرد.که برای این امر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰تومان معادل پانصد میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

محل ترمینال پیشنهادی دارای معارض است

ناوگان وسایط نقلیه سنگین را باید ساماندهی و عوض کنیم. نردبان هیدرولیک کمیاب است جمعا ۶ دستگاه در سطح کشور بود که مرند در لیست نبود ولی ما در فکر تهیه آن هستیم.

دکتر جمالی نژاد در سفر خود به مرند وعده یک دستگاه سنگین داده بودند که باید از زحمات مهندس موحدنیا تشکر کنیم که یک دستگاه سنگین آتش نشانی را به مرند دادند.

درمورد پسماند مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریسال معادل یک میلیاردو نهصد میلیون تومان از محل برنامه بودجه توسعه داده شده است خیلی زحمت کشیده شد و با سرمایه گذار در حال رایزنی هستیم.

وی درمورد پاسخ سوال میابی در مورد سرنوشت ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان که به حساب شهرداری کشکسرای از بابت پسماند شهرستان واریز کرده اند گفت دراین مورد باید بازرسی کل کشور ورود کنند

وی درمورد میزان بودجه ۱۴۰۲ گفت این بودجه برخلاف میل باطنی ما بود ولی شورا تصویب کرد انشاالله سعی خواهیم کرد تا محقق شودکه  در دوماهه اول سال نسبت به بودجه محقق شده است یعنی ماهانه بالغ بر ۴۲میلیارد تومان باید محقق شودما محکوم هستیم تا این میزان بودجه را محقق کنیم.

وی درمورد برنامه های گردشگری و فرهنگی گفت در این مورد درمقایسه با شهرهای دیگر عقب مانده ایم . درمورد پارک بانوان خانم پاشائی یک وعده داده بودند محقق نشد و الان دوباره دراین مورد میخواهد دست بکار شود. و تعداد برنامه های فرهنگی بیشتر شده است

اسدی افزود ما نتوانستیم پتانسیل های شهرمرند را معرفی کنیم درمورد درآمدهای پایدار   باید برنامه ریزی کنیم وی درمورد مجتمع کشتی نوح در حال احداث گفت این پروژه توسط بخش خصوصی درحال احداث است

وی در مورد معرفی مرند گفت با هماهنگی روابط عمومی جشنواره ۱۰۰ساله شهرداری مرند به عنوان روز مرند که در شرف ثبت آن هستیم یک برنامه خاص خواهیم داشت

وی درمورد شهرک میلاد گفت طبق قانون شرکت هایی که در شهرک ها مشغول هستند باید کلیه امکانات لازمه اعم از مسجد ومدرسه و پارک وفضاهای سبز و کتابخانه وساختمان نیروی انتظامی ودیگر اماکن عمومی را به طور کامل تکمیل و به شهرداری تحویل دهند متاسفانه خبری از این امر مهم نیست ولی شهرداری برای شهروندانی که دراین شهرک ساکن هستند خدمات ارائه می دهد