کمبود آهن در یکی از باغات منطقه قاطران قراجه محمد

توصیه های مهم برای کاهش کمبود آهن:

کمبود آهن در یکی از باغات منطقه قاطران قراجه محمد از توابع بخش کشکسرای از شهرستان مرند باغ سرسبز را تهدید کرد و برگها در فصل بهار به زردشدن مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار جوان فردا  javanefarda.ir

کمبود آهن در یکی از باغات منطقه قاطران قراجه محمد باغ سرسبز را تهدید کرد

در اواخر بهار که سرعت رشد درخت زیاد هست، به علت کاهش جذب آهن، برگ ها زرد می شوند و این روند در اواخر تابستان، با تشدید رشد رویشی علایم کمبود آهن به اوج خود می رسد.

 توصیه های مهم برای کاهش کمبود آهن:

۱️⃣ تغییر روش آبیاری از کرتی و غرقابی به نشتی و جوی پشته ای (حتی الامکان در خارج از ناحیه سایه انداز درختان انجام شود)

۲️⃣ کاهش دفعات و مقدار آب آبیاری و پرهیز از انجام آبیاری غیر ضروری

۳️⃣ استفاده از آب رودخانه به جای آب چاه و قنات

۴️⃣ اصلاح خاک ها و آب های شور و قلیایی به کمک کارشناسان مربوطه

۵️⃣ پرهیز از مصرف زیاد و بی رویه کودهای فسفره

۶️⃣ ایجاد زهکشی خاک درصورت متراکم بودن آن (در خاک متراکم، ریشه هوای کافی برای جذب آهن را ندارند)

۷️⃣ استفاده از کودهای کلات آهن بصورت محلول پاشی یا مصرف خاکی

۸️⃣ کاهش فسفر خاک در صورت بالابودن سطح فسفر

۹️⃣ پایین آوردن PH بالای خاک در محدوده اسیدی ۶-۷

🔟 اصلاح خاک های رسی با استفاده از خزه ، پیت ماس،کمپوست و … برای جبران مواد عالی