امروز : شنبه 10 ژوئن 2023
تاریخ : 2023/06/10 - 5:21 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تئوری ها علوم و دانایی انسان را ارزشمند می کند

خلاصه ای از سخنرانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان دکترعبدالحسین ساسان – تئوری ها علوم و دانایی انسان را ارزشمند می کند مثلا تئوری داروین به استخوانهای پوسیده ارزش داد. حتی استخوانهای صدها بلکه میلیونها سال قبل قیمت فوق العاده پیدا کردند. چنین است اقتصاد. تا زمانی که بدون تئوری اطلاعاتی داریم ارزش چندان ندارند و […]

خلاصه ای از سخنرانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان دکترعبدالحسین ساسان
– تئوری ها علوم و دانایی انسان را ارزشمند می کند مثلا تئوری داروین به استخوانهای پوسیده ارزش داد. حتی استخوانهای صدها بلکه میلیونها سال قبل قیمت فوق العاده پیدا کردند. چنین است اقتصاد. تا زمانی که بدون تئوری اطلاعاتی داریم ارزش چندان ندارند و راه گشا نیستند اما اگر تئوری داشته باشیم راه حل پیدا خواهد شد.
– ارتباط اقتصادی انسانهای ماقبل تاریخ براساس غارتگری بود و ما فرزندان غارتگران با هوش هستیم؛ مابقی مردند و نام ونشانی ازآنها نماند.غارتگری ما قبل تاریخ توام با خشونت؛ جنگ و جدل بود اما غارتگری درطول زمان تغییر کرد و متمدنانه شد. مراکزعلمی باید غارتگری را تجزیه وتحلیل کنند وکنار بگذارند تا راه حل مشکل اقتصاد پیدا شود
– غارتگری نهاد قوی هست. ارتباط انسانهای ماقبل تاریخ حتی امروزبا غارتگری بوده و هست؛ والدین ما غارتگران با هوش بودند؛ غارتگری قدیم و جدید از نظر شکلی خیلی متفاوت شده اما محتوی تقریبا همان است
– دو نهاد اقتصادی مهم از گذشته های دورعبارتند از: نهاد غارتگری و نهاد عدالت. عدالت باید بازتعریف شود. نهاد عدالت شامل پندارنیک؛ گفتارنیک وکردار نیک جمعی است. یعقوب لیث هم می خواست عدالت برقرار کند لذا جیب اغنیا را می زد تا به فقرا دهد پس کردار نیک نداشت و نتیجه عمل او افزایش محرومیت و کاهش سرمایه گذاری شد
– انواع غراتگری: ۱- غارتگری عیاران مثل یعقوب لیث که جیب اغنیا را می زد تا به فقرا برساند ۲- غارتگری زرابخانه ای که دولتها سکه ها را بجای طلا ازمس زدند و این نوع غارتگری زرابخانه ای عامل سقوط دولت ها شد زیرا پول امپراتوری را حتی خود ملت قبول نمی کردند مثل حکومت ساسانیان ۳- غاراتگری مصادره ای که اموال مردم را مصادره کردند و به مالکیت احترام قایل نشدند یا در جنگها اموال ثروتمندان کشته شده و تمام دارایی و زن و فرزندش را مصادره می کردند ۴-غارتگری نرم و چاپخانه ای که شاید خطرناکترین نوع غارتگری باشد یعنی دولت نه سکه را عوض می کند نه مصادره می کند بلکه پول چاپ می کند و ارزش مالی مردم را نابود می کند(عیار پول؛ نرخ ارز خارجی با ارزش است)؛ پول مردم را در بورس بی ارزش می کند؛ با تورم ساختگی اموال ملت را بطور مدام بی ارزش می کند ۵- غارتگری فقاهتی و قانونی: چنگیز مغول سلطان محمد خدا بنده با تکیه بر فقه شیعه؛ قانون غارت مصادره ای را تصویب کرد . مصادره اموال توسط آنها؛سه هزار برابر ارزش املاک را کاهش داد
– راه حل مشکل اقتصاد ایران نهاد ها هستند نه آدم ها. راه حل اقتصاد محترم بودن مالکیت است. تا زمانی که حاکمان توان دست اندازی در اموال مردم را دارند یا اموال مخالفان مصادره می شود هیچ امیدی برای جان گرفتن اقتصاد وجود ندارد. چین از سال ۱۹۳۹ هونگوک را آزاد گذاشت تا چین تنفس کند. اینها به مالکیت احترام گذاشتند لذا سرمایه گذاری گسترش یافت و توان مالی وسیع ایجاد شد.
– تاریخ بیشتر دلخوشی است تا نشانگر واقعیت زیرا تاریخ بوسیله قدرتها و بر اساس منافع آنها نوشته می شود اما تئوری خیلی چیزها را ارزشمند می کند مثلا تئوری اقتصاد نهادگرا به هر برگ تاریخ ارزش می بخشد. علت العلل مشکل اقتصادی ما؛ نهادی بنام غارتگری وتعریف غلط ازنهاد عدالت است. عدالت نهادی است که باید بازتعریف شود. آیا غارتگری یعقوب لیث و برادرش که با هوش ترین بودند به رفاه منجر شد؟ نه نا امنی بیشتر شد و تجارت و اقتصاد آسیب دید. گرفتن از پولدار و کارخانه دار و دادن به محرومین به عدالت منجر نشد بلکه به گسترش فقر بدلیل نا امنی برای سرمایه گذاری شد
– نوح هراری: نظام اقتصادی جهانی و دولت ها بی وقفه و بدون اطلاع؛ دزدی می کنند،اکثر بی عدالتی ها در دنیای معاصر حاصل تعصبات ساختاری در ابعاد گسترده است، اکثرما دیگربعلت افزایش جمعیت و پیچیدگی قوانین امکان درک مشکلات اخلاقی و غارتگری های دولت ها را نمی دانیم، حتی اگر ً واقعا بخواهیم آن ها را درک کنیم

ارسال دیدگاه