فرمانده‌کل انتظامی کشور:

رادان: تذکرهای پلیس در فضای مجازی ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده‌ است

از زمان اجرای طرح ناظر در کشور تذکرهای پلیس در فضای مجازی ۷۰ درصد کاهش یافته و این به معنای ۷۰ درصد توفیق پلیس در فضای مجازی بوده است.

پایگاه خبری جوان فردا _ مرند 

رادان: تذکرهای پلیس در فضای مجازی ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده‌ است

فرمانده‌کل انتظامی کشور:

از زمان اجرای طرح ناظر در کشور تذکرهای پلیس در فضای مجازی ۷۰ درصد کاهش یافته و این به معنای ۷۰ درصد توفیق پلیس در فضای مجازی بوده است.