جنایتکارانه صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه در

کنعانی: اقدام فوری سازمان ملل برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری الزامی است

سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه در ماههای اخیر و قتل‌عام شهروندان فلسطینی شامل کودکان و زنان و سالخوردگان و تخریب اموال و منازل فلسطینیان را مصادیق بارز جنایت سازمان یافته و تروریسم رسمی دانست و اقدامات بازدارنده به این رفتارهای ضدبشری را از مسئولیت‌های فوری جامعه جهانی بويژه سازمان ملل متحد برشمرد.

پایگاه خبری جوان فردا _ مرند

کنعانی: اقدام فوری سازمان ملل برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری الزامی است

سخنگوی وزارت امور خارجه تشدید اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه در ماههای اخیر و قتل‌عام شهروندان فلسطینی شامل کودکان و زنان و سالخوردگان و تخریب اموال و منازل فلسطینیان را مصادیق بارز جنایت سازمان یافته و تروریسم رسمی دانست و اقدامات بازدارنده به این رفتارهای ضدبشری را از مسئولیت‌های فوری جامعه جهانی بویژه سازمان ملل متحد برشمرد.