چرا مسئولین ؟

پیری جمعیت در ایران رو به افزایش است

معاون وزیر بهداشت: ترویج ازدواج دانشجویی،جلوگیری از سقط جنین های عامدانه وافزایش خدمات در زمینه ناباروری از راهکارهای لازم برای جوانی جمعیت است.

پایگاه خبری javanefarda.ir _ مرند

 *پیری جمعیت در ایران رو به افزایش است  

*

معاون وزیر بهداشت: ترویج ازدواج دانشجویی،جلوگیری از سقط جنین های عامدانه وافزایش خدمات در زمینه ناباروری از راهکارهای لازم برای جوانی جمعیت است.

وی افزود: در حوزه ازدواج و فرزندآوری فقط بحث اقتصادی مطرح نیست و سایر مسائل نیز نقش دارد و الان بحث فرهنگی مقدم بر بحث اقتصادی در زمینه ازدواج و فرزندآوری است.