خودکشی جوانان

تابوت جوانان خیلی سنگین است چون کلی آرزو باخود به خاک می برند

تابوت جوانان خیلی سنگین است چون کلی آرزو باخود به خاک می برند.. گاهی اوقات فقدان ارتباطات اجتماعی و روابط شخصی سبب آشکار شدن ناامیدی شخصی می‌شود. خودکشی علائم پایانی یک تجربه ناخوشایند است که می‌توان آن را بعنوان داستان یک مرگ اعلام شده در نظر گرفت.

♦️خودکشی جوانان

تابوت جوانان خیلی سنگین است چون کلی آرزو باخود به خاک می برند..

گاهی اوقات فقدان ارتباطات اجتماعی و روابط شخصی سبب آشکار شدن ناامیدی شخصی می‌شود. خودکشی علائم پایانی یک تجربه ناخوشایند است که می‌توان آن را بعنوان داستان یک مرگ اعلام شده در نظر گرفت.

چرا فکرهای ناشیانه می کنند؟ چرا لبخند نمی زنند؟
دنبال طناب می گردند.. دنبال چیزهای می گردند که بوسیله آنها می‌خواهند خودشان را رها کنند و به این خستگی ها پایان دهند.. وقتی به دقایق و لحظات قبل از خودکشی چنین افرادی فکر می‌کنم ،اشک می ریزم ، شما میگوید چه کسی دلشان را شکسته است؟؟
کاش در آن لحظات تصمیم ،لبخند می زدند.. کاش کسی زنگی می زد..
تن های که خسته شده بودند و خواستند خودشان را رها کنند رها از چه و از چی؟
جوانانی که که تصمیم برای مرگ خودشان می گیرند..
نور خورشید کجاست تا به دستگیره در بتابد و تا پنجره‌ باز شود.. مغزشان درد گرفته از بس با خودشان حرف زده اند..

حس آرامش ،احساس درونی و ساکت بودن یا دوره ای از آرامش پس از یک دوره ی اضطراب می تواند نشانه خطر جدی یک خودکشی باشد. به این که اختلاف بین تمایل به زندگی و تمایل به مرگ به نفع مورد دوم حل شده است یعنی آرامش قبل از طوفان.

همچنین این افراد، گاهی برای انجام خودکشی فعالیت های به صورت پنهانی انجام می‌دهد، که لازم است به آنها مشکوک شد مثل نگهداری قرص های کشنده، ماده سمی یا طناب ،رفتن به مکانهای که قبلا به آنجا نمی رفتند و …‌
تمامی این رفتارها را می تواند توجه اطرافیان را جلب کند که فرد قصد انجام آن را دارد. یا گاهی فرد مشغول به نوشتن یادداشت خداحافظی، وصیت نامه و بخشیدن اشیاء قیمتی خود را دارد..

تاثیرات مخرب اجتماعی، خودکشی بر خانواده و جامعه قابل محاسبه نیست. به طور میانگین، به دنبال هر خودکشی ، صدها نفر تحت تاثیر قرار می گیرد..

خودکشی یک اقدام فردی است، اما همه می دانیم در دل شرایط اجتماعی رخ می دهد و یک آسیب جدی است..
بیکاری، فقر، محرومیت اجتماعی، خشونت خانگی، ناامیدی ، سرپناه نامناسب، فقدان حمایت اجتماعی، و انتظارات برآورده نشده، که
می توانند خطر خودکشی را افزایش دهند.

خودکشی، فریاد زدن ناامیدی و درخواست کمک است و این معادل با جلب توجه نیست‌.
خودکشی پدیده ای است که حاصل‌ تعامل عوامل مختلف زیستی، روانی، اجتماعی‌ و فرهنگی و معنوی است‌ خودکشی حاکی از تجربه دردی عمیق، نومیدی و یاس بوده و غلبه درد، ترس و ناامیدی را بر امید نشان میدهد.