عداز دوسال وقفه در اجرای برنامه های شاد در مرند

 هیچ شق القمری در کار نیست !!!

چرا در آن زمان درپارکها اجرا شد چون پارکها در آن زمان سرسبز و از منظر روشنائی و سرویس های بهداشتی حرفی برای گفتن داشت ولی امسال در محلات اجرا کردن چند سوال بی پاسخ با خود داشت .

پایگاه خبری javanefarda.ir _ مرند

 

یاد داشت روز

هیچ شق القمری در کار نیست ‼️

ضمن تشکر از مدیریت روابط عمومی شورا و شهرداری مرند باید معروض داریم برنامه محله به محله سال ۱۴۰۲ یادآور برنامه های پرنشاط دور پنجم شورا و شهردار وقت آقای مهندس کاوه بود
در دوره پنجم شوراکه کاوه یکی از شهرداران پاکدست و بدون حاشیه بود ولی هرچند بعضی از اعضای شورا نتوانستند تا آخر وی را استیضاح کنند ولی همدلی ۷ عضو شورا و شهردار وقت برنامه های شاد و پرنشاط را در پارکها برگزار کردند نه در کوچه ها‼️
چرا در آن زمان درپارکها اجرا شد ⁉️چون پارکها در آن زمان سرسبز و از منظر روشنائی و سرویس های بهداشتی حرفی برای گفتن داشت ولی امسال در محلات اجرا کردن چند سوال بی پاسخ با خود داشت .
اجرای برنامه در دو پارک جانبازان و کوی بعثت که از یادگاران دکتر نظری بود که متاسفانه افراد کم شور و کم فرهنگ اتیکت مراسم افتتاح که با حضور امام جمعه و فرماندار بانام‌دکتر نظری شهردار وقت نصب شده بود❌ کندَندودور انداختند،اجرا شد .‼️
در کل هیچ شق القمری در کار نیست .بعداز دوسال وقفه در اجرای برنامه های شاد نشان از این است که عملکرد شورای دور پنجم و شهردار وقت (مهندس کاوه)کارآمدتر ازاین دوره است.
امید است این‌برنامه ها مانند دور پنجم شورا تداوم یابد
@jjavanefarda