مرند مهد ورزش کشتی

کشتی گیران مرند خوش درخشیدند

ورزشکاران پیشکسوت کشتی شهرستان مرند  با مربیگری احمد مریخی قهرمان اسبق کشوری به مسابقات قهرمانی کشور راه یافتند

کشتی گیران مرند خوش درخشیدند

به گزارش #جوان_فردا
♦️ورزشکاران پیشکسوت کشتی شهرستان مرند  با مربیگری احمد مریخی قهرمان اسبق کشوری به مسابقات قهرمانی کشور راه یافتند
نفرات برتر  مسابقات کشتی پیشکسوتان استان و راه یایی به مسابقات قهرمانی کشوز عبارتتد از:
♦️احمد محمدی ثالث مقاوم اول
♦️حسن اسماعیلی مقام‌اول
♦️حسن ناصری مقام اول
♦️مرتضی وقاری مقام‌اول
♦️وحید راحتی مقام اول
♦️محمدیوسف زاده مقام اول
♦️مهدی پنجمی مقام اول
♦️حسین اسدی مقام‌اول
♦️محمد حسین زاده مقام‌اول
♦️ناصر قائمی مقام اول
♦️محمدتقی نورآبادی مقام‌دوم

لازم بتوضیح است مسئولین شهرستان مرند  ومسئولین ورزشی  و هیات کشتی در پرورش کشتی گیران جوان پا به میدان بگذارند .
اگر در فکر پرورش کشتی گیران نوجوان وجوان نباشیم مرند بسوی بدون کشتی خواهد رفت

@jjavanefarda

درایتا👇

@javanefarda