افتخار علمیدیگر بر دوش ایرانیان کهن

ال آی میابی مقام دوم جهانی را کسب کرد /افتخار علمی دیگر   بر دوش  ایران‌کهن

ال آی اصیل میابی  در سه ماه گذشته در مسابقه جهانی مقام اول در رشته هوش و خلاقیت  که در کشور عمان  و  مقام دوم جهانی در کشور سنگاپور دررشته  ( SASMO)  را کسب نموده و پرچم  ایران را بین کشورهای جهان بالا برد

افتخار علمی دیگر   بر دوش  ایران‌کهن

کسب  مدال نقره  المپیاد علمی جهانی   ال آی اصیل میابی در رشته ریاضی و علوم ( ISMI 2023) در مقطع چهارم ابتدائی را به جامعه علمی  ایران کهن تبریک عرض می نمائبم .
المپیاد جهانی  ریاضی وعلوم در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ در خانه ریاضی ایران برگزارشد
المپیاد ریاضی و علوم  در بین ۴۰۰۰۰۰۰ دانش آموز  در بین کشورهای جهان  برگژارشد.

لازم بتوضیح است ال آی اصیل میابی  در سه ماه گذشته در مسابقه جهانی مقام اول در رشته هوش و خلاقیت  که در کشور عمان  و  مقام دوم جهانی در کشور سنگاپور دررشته  ( SASMO)  را کسب نموده و پرچم  ایران را بین کشورهای جهان بالا برد

♦️ #جوان_فردا
رسانه ای مستقل و مردمی
زبان گویای مردم و مسئولین

@jjavanefarda

درایتا👇

@javanefarda