توسعه و عمران در باغ رضوان مرند

درآمدزائی پایدار در باغ رضوان مرند

شهرداری مرند در راستای رعایت حال و تکریم اقوام‌و بازماندگان درگذشتگان ومعزا در شهرستان مرند چندین مغازه در اختیار حجاران مرند گذاشته است تا معزا ،دیگر دنبال سنگ مزار در سطح نگردند

پایگاه خبری javanefarda.ir _ مرند

درآمدزائی پایدار در باغ رضوان مرند

به گزارش #جوان_فردا
شهرداری مرند در راستای رعایت حال و تکریم اقوام‌و بازماندگان درگذشتگان ومعزا در شهرستان مرند چندین مغازه در اختیار حجاران مرند گذاشته است تا معزا ،دیگر دنبال سنگ مزار در سطح نگردند

دراین راستا چندین هنرمند حجار در مغازه های باغ رضوان مستقر شدند ودر خدمت همشهریان هستند.

🆔 ♦️ #جوان_فردا
رسانه ای مستقل و مردمی
زبان گویای مردم و مسئولین

@jjavanefarda

درایتا👇

@javanefarda