حزب موتلفه مرند مطالبه گری کرد

مهندس الهیاری به مطالبه گری حزب موتلفه تمکین کرد.

نشست صمیمانه مهندس اللهیاری مدیریت محترم جهادکشاورزی و مهندس علیزاده مسیول آرد و نان و بازرس جهاد کشاورزی با شورای معاونین حزب موتلفه اسلامی شهرستان ویژه مرند و تبادل افکار در خصوص وضعیت نانوایی ها و توزیع مرغ در سطح شهرستان برگزار گردید

پایگاه خبری  javanefarda.ir _ مرند 

به گزارش خبرنگار جوان فردا پاسخگوئی مهندس الهیاری به مطالبه گری حزب موتلفه اسلامی مرند

نشست صمیمانه مهندس اللهیاری مدیریت محترم جهادکشاورزی و مهندس علیزاده مسیول آرد و نان و بازرس جهاد کشاورزی با شورای معاونین حزب موتلفه اسلامی شهرستان ویژه مرند و تبادل افکار در خصوص وضعیت نانوایی ها و توزیع مرغ در سطح شهرستان برگزار گردید
دفتر حزب موتلفه اسلامی شهرستان ویژه مرند

 

متاسفانه روابط عمومی حزب موتلفه شاخه مرند از خروجی این جلسه مطالبی ارائه نداده است