قطعی آب در یکان مرند

درخواست اهالی یکان مرند از رئیس اداره آب وفاضلاب مرند

لازم بتوضیح است به گفته مراجعین به آب وفاضلاب دریک شبانه روز ۱۸ الی ۲۰ ساعت آب منطقه یکان قطع میشود.

درخواست اهالی یکان مرند از رئیس اداره آب وفاضلاب مرند

به گزارش #جوان_فردا
جمعی از اهالی منطقه یکان با حضور در اتاق رئیس اداره آب وفاضلاب خواستار رعایت عدالت اجتماعی در مورد قطعی ِِآب شدند
لازم بتوضیح است به گفته مراجعین به آب وفاضلاب دریک شبانه روز ۱۸ الی ۲۰ ساعت آب منطقه یکان قطع میشود.

شهروندان معتقدند اگر آب خانه باغ ها قطع گردد اثر مثبت در کمبود آب خواهد داشت

🆔 ♦️ #جوان_فردا
رسانه ای مستقل و مردمی
زبان گویای مردم و مسئولین

@jjavanefarda

درایتا👇

@javanefarda

در روبیکا

https://rubika.ir/joing/DFCHGBBB0YKVDAKNUGSKRWPUJSYSFWVH