امروز : یکشنبه 30 جولای 2023
تاریخ : 2023/07/30 - 13:31 ذخیره فایل ارسال به دوستان

دکتر میرهدایت سیدمرندی کنشگر اجتماعی با توجه به جوان فردا در مورد بسته بودن مرکز خونگیری مرند نوشت

به گزارش زهرا اصیل میابی خبرنگار جوان فردا  دکتر میرهدایت سیدمرندی کنشگر اجتماعی با توجه به جوان فردا در مورد بسته بودن مرکز خونگیری مرند نوشت  یکی ازکارهای وهن آلودوغیرلازم وغیرمفیدمراسم عاشورا، که توسط مزدوران انگلیسی ترویح داده شده وچهره زشتی ازشیعه به جهان مخابره کرده ومی کند، قمه زدن درعاشورا می باشد. چراکه بهتراست […]

به گزارش زهرا اصیل میابی خبرنگار جوان فردا  دکتر میرهدایت سیدمرندی کنشگر اجتماعی با توجه به جوان فردا در مورد بسته بودن مرکز خونگیری مرند نوشت

 یکی ازکارهای وهن آلودوغیرلازم وغیرمفیدمراسم عاشورا، که توسط مزدوران انگلیسی ترویح داده شده وچهره زشتی ازشیعه به جهان مخابره کرده ومی کند، قمه زدن درعاشورا می باشد.
چراکه بهتراست اگرکسی میخواهد خونش رادرراه سالارشهیدان بریزد چه بهترکه این خون رابه بانک خون اهداکندتابه دردیک هموطن نیازمندبرسد.
ازاینکارهم مردم خوشحال میشوند وهم امام حسبن(ع)
اما کو وکجاست بانک خون مرند مثلن شهرستان ویژه؟؟!!

جوان فردا گزارش داده درروزهای تاسوعا وعاشورا دراتاق!!! خونگیری(مثلن بانک خون!!!) درمرندتطیل بود.

جوان فردا نوشته است=
درهای بسته مرکز ثابت خونگیری شهرستان مرند به روی اهدا کنندگان‌خون

به گزارش #جوان_فردا
تمام مراکز خونگیری در سطح استان بجز مرند بروی اهدا کنندگان‌خون باز بود .
ولی متاسفانه این مرکز در مرند مانند روزهای دیگر نتوانست در خدمت مردم باشد ‼️

اغلب مرندی های قدردان وبافرهنگ می دانند که من دراغلب نوشته هایم ازخدمات بزرگمردتاریخ معاصر مرند وپدربهداشت ودرمان مرند یعنی مرحوم حاجی یوسف صباغ به نیکی یادکرده ویادخواهم کرد وانتظاردارم اگرمسولین بالاخص آقایان فرماندار وشهردارو ریاست بهداشت ودرمان وشورای نامگذاری و…. ارزش خدمت رامی دانندومعنی فرهنگ را ومعنی ارائه الگو ونمونه رامی داننداازم هست دراولین فرصت یک خیابان ویاچهارراه مهمی رابه نام این بزرگمردکه فکرش ده هاسال جلوترازمسولین وقت بود نامگذاری بکنند وادای وظیفه نمایند!

اگربدانیم که وی بادست خالی وهمراهی هیات امنای شیروخورشید مرند، توانست بهداشت مرندرا ازحالت خیلی ابتدایی، متحول کند وبرای مرند باجمعیت۳۰ هزارنفره سال۱۳۳۸ بیمارستانی۹۰تختخوابی احداث بکندواین بیمارستان رابعدن به ۱۶۰ تختخواب برساند.( حالا مرندبا۱۶۰ هزارنفرجمعیت باپس روی شرم اور، ثاحب بیمارستانی ۱۰۰ تختخواب است!!
وقتی من مرندی واوی مسول بداند که 🌺به غیرازبیمارستان رازی…
🌺ساختمان پزشکان،
🌺ساختمان بهورزی
🌺ساختمان شیروخورشید
🌺ساختمان بزرگ پایین درمانگاه فرهنگیان که دراختیارسپاه وبانکهاست
🌺ساختمان پاساژ شیروخورشید درحووضباشی
🌺ساختمان بانک ملی دراول خیابان ایستگاه که برای زایشگاه احداث کرده بود
و……
و…. گوشه ای ازکارهای بزرگ این بزرگمردبود وماومسولین ما تاحالا نتوانسته اندکوچکتربن بزرگداشتی برای صباغ ونام صباغ به عمل بباورند ودرحقیقت مسئولین نامبرده دربالا به وظیفه خود عمل نکرده اند، آیا روانیست دچارشرم بشویم؟!

آقای میابی ازبسته بودن درب خونگیری درروزهای تاسوعا وعاشورا نوشته اند!! امایادآوری نکرده است که تا۱۰_۱۲ سال قبل پرسنل زحمتکش آزمایشگاه بیمارستان رازی هرروز وهرساعت آماده خونگیری بودند و متاسفانه حالا مرنددراینموردهم پس روی کرده است چراکه بانک خون ویا خونگیری سازمان مستقلی شد وازبهداشت ودرمان جداشد وحال سازمان معظم انتقال خونگیری استان! امکانات ندارد درمرند یک اتاق دایمی!! برای خونگیری درطول هرروز راتدارک ببیند!! وحال هفته ای نصف روز( گویا یکشنبه ها فردی راازتبریز برای خونگیری میفرستند) درحالیکه قبلن آقای پاشایی کمک بهیار آزمایشگاه همیشه اماده خونگیری بود!

درزیرسندی راتقدیم می کنم تابزرگی فکر وبزرگی خدمات مرحوم حاجی یوسف صباغ، مدیربهداشت ودرمان مرنددراذهان جاودانه شود ودرانتظار روزی باشیم تامسولین به وظیفه خودآشناشده وبطوررسمی ومناسب ازخدمات وی قدردانی نمایند.

سندزیرنشان میدهد که این بزرگمرد درسال۱۳۴۷ یعنی۵۵ سال قبل درفکر احداث بانک خون درمرندبود وجایش راهم تعیین وتهیه کرده بود( این مکان درگسترش خیابان سردارملی جزو خیابان قرارگرفت)
ولی بوروکراسی اداری مانع انجام این فکربزرگ شد.

#صباغ
#بانک_خون
#تاریخ_مرند
#مرندیم
#سیدمرندی

ارسال دیدگاه