سخن شهروند

وضعیت اسفناک بیمارستان مرند

خداکارهیچ کسی رابه دکترو بیمارستان نکشاند، امروزبه کلینیک به اصطلاح فوق تخصصی شهیدباکری مرند راهم افتاد واقعا باوضعیت اسفناک آنجا روبروشدم که برایم غیرقابل تحمل بودلذا به دفتر مدیریت رفتم تامشکلات رادرمیان بگذارم ولی متاسفانه تشریف نداشتند، خلاصه شماره 74جهت دریافت ویزیت راازدستگاه گرفتم وحدود1ونیم ساعت درراهرو منتظرماندم تا شماره ویزیت بگیریم وگفتن دکترازساعت 2ونیم به بعد میاد. اگه قولش درست باشد

پایگاه خبری جوان فردا javanefarda.ir _ مرند 


سلام
مدیر زحمتکش خبرگزاری #جوان_فردا

خداکارهیچ کسی رابه دکترو بیمارستان نکشاند، امروزبه کلینیک به اصطلاح فوق تخصصی شهیدباکری مرند راهم افتاد واقعا باوضعیت اسفناک آنجا روبروشدم که برایم غیرقابل تحمل بودلذا به دفتر مدیریت رفتم تامشکلات رادرمیان بگذارم ولی متاسفانه تشریف نداشتند، خلاصه شماره ۷۴جهت دریافت ویزیت راازدستگاه گرفتم وحدود۱ونیم ساعت درراهرو منتظرماندم تا شماره ویزیت بگیریم وگفتن دکترازساعت ۲ونیم به بعد میاد. اگه قولش درست باشد‼️
جناب آقای میابی عزیز
۱) همه جا الان دکترآنلاین داردوشماره دهی اینترنتی
۲)مدیریت بایستی سرکارش باشدوجوابگوی مردم
۳)تکریم ارباب رجوع کجارفته، همه خیلی عذرمیخوام مثل گوسفند درراه پله وروی پله های بیرون نشستن وخلاصه وضعیت خوبی نبود
حداقل چند تاصندلی که میشه تهیه کرد یابه انباری بیمارستان سری زدودرجلو کلینیک جهت اسراحت وآوارگی چندساعته گذاشت ودههامشکل دیگر…
ازجناب عالی خواهشمند سری به اونجا بزنید وگزارش تهیه کنیدتابدست مسئولین بی کفایت شهرمان برسدتاشاید فرجی حاصل شده وگرهی ازمشکلات مردشهرمان بازشود.
باسپاس فراوان.

غلامعی باقری