کسب مدال طلا از آن یکانات مرند شد

امیرمحمدحیدری خوش درخشید/کسب مقام اول کشوری از آن مرند شد

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراتهkwfکشور توسط  امیرمحمدحیدری دررده سنی نوجوانان وزن۴۵-کیلوگرم 

به گزارش جوان فردا

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراتهkwfکشور توسط  امیرمحمدحیدری دررده سنی نوجوانان وزن۴۵-کیلوگرم 


امیرمحمد حیدری از اعزامی های یکانات به مسابقات کشوری در تهران تاکنون سه نفر مسابقه دادند
که   امیر محمد حیدری مدال طلا کشوری را کسب کرد

در منطقه یکانات در روستای یکان کهریز باشگاه ورزشی فرهنگ و ورزشی یکانات با حضور نوجوانان و جوانان و پیشکسوتان ورزشی در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی در تلاش اند . کسب مدال و مقام های اول کشوری در صفحه اول شناسنامه یکانات می درخشد