ذاکری نتوانست پاسخ دهد

 ذاکری نماینده ارومیه در پاسخ مطالبات بحق بازنشستگان درماند‼️

جمعی از بازنشستگان بهداشت ودرمان استان و یادگاران جبهه وجنگ در مراسم شام غریبان شادروان قاسم بگلو بعداز سخنرانی ذاکری نماینده ارومیه پیش رفتند و گفتند محلس یازدهم نتوانست از حق وحقوق بازنشستگان‌دفاع کند و ضعیف ترین مجلس در این مورد است

 ذاکری نماینده ارومیه در پاسخ مطالبات بحق بازنشستگان درماند‼️

به گزارش #جوان_فردا
جمعی از بازنشستگان بهداشت ودرمان استان و یادگاران جبهه وجنگ در مراسم شام غریبان شادروان قاسم بگلو بعداز سخنرانی ذاکری نماینده ارومیه پیش رفتند و گفتند محلس یازدهم نتوانست از حق وحقوق بازنشستگان‌دفاع کند و ضعیف ترین مجلس در این مورد است

جانبازان حاضر دراین مراسم از سراسر استان حضو داشتند

#جوان_فردا در تلگرام👇
@jjavanefarda

درایتا👇

@javanefarda

در روبیکا

https://rubika.ir/joing/DFCHGBBB0YKVDAKNUGSKRWPUJSYSFWVH

در اینستا👇
Javane_fardaa