امروز : یکشنبه 3 سپتامبر 2023
تاریخ : 2023/09/03 - 5:32 ذخیره فایل ارسال به دوستان

تفاوت انقلاب چین با انقلاب ایران در رهبری است

درست در زمانی که مردم چین گوشت بستگان خود را برای سد جوع می‌خوردند ، باور رفیق مائو به وفور محصول مانع از چاره گشایی بود. مردم به گفته مائو باید سخت ‌کوشی و کنار آمدن با مشکلات را یاد می‌گرفتند ، خود رفیق مائو و سایر رفقای حزبی و فرزندانشان اما ترجیح می‌دادند عمده […]

درست در زمانی که مردم چین گوشت بستگان خود را برای سد جوع می‌خوردند ، باور رفیق مائو به وفور محصول مانع از چاره گشایی بود.

مردم به گفته مائو باید سخت ‌کوشی و کنار آمدن با مشکلات را یاد می‌گرفتند ، خود رفیق مائو و سایر رفقای حزبی و فرزندانشان اما ترجیح می‌دادند عمده وقت خود را با نگهبانانشان برای نوشیدن مشروب و صحبت در مورد دوست دخترهایشان صرف کنند.
یک بار منشی رفیق “وانگ ونژونگ” به اوگفته بود:
اگر مردم بدانند که در حالی به قناعت و سختکوشی دعوت می ‌شوند که رفقای حزبی اینطور زندگی میکنند ، چه می‌شود؟

و او (وانگ ونژونگ) پاسخ داده بود:
مردم اگر می توانستند تا بدین حد عمیق فکر کنند نیازی به انقلاب نبود. ما اینطور زندگی میکنیم چون زحمت هدایت آنهایی که مشکلات عمیق و ناتمامشان را به دست یک یا چند نفر ، ممکن می‌دانند بر گردن ماست ، دانایی نیاز به رفاه دارد، نادانی نه…

کتاب: زندگی خصوصی رئیس مائو
نویسنده: #لی_جی_سویی
____

*مائو تسه‌تونگ (۱۸۹۳ – ۱۹۷۶)
بنیانگذار و رهبر انقلاب کمونیستی چین

 نظریه جوان فردا

انقلاب اسلامی ایران تمایز خاص با دیگر انقلابها دارد در راس هرم جایگاه ولایت امر مانند خورشید می درخشد ولی مشکل در مسئولین رده های سوم به پائین است . اختلاس ها و دزدیدها و خیانت به امانت و دروغگوئی از رده های سوم به پائین در دولت مردان و نمایندگان مجلس و نمایندگان پارلمانهای محلی  رونق گرفته است .حال باید کلمه کلمه فرمایشات رهبری که چراغ روشنی است باید مسئولین باین چراغ روشن توجه کنند اگر توجه باین چراغ روشن نکنند دود حاصل از این آتش به چشم مسئولین خواهد رفت و کور خواهد کرد.

ارسال دیدگاه