حرکات پوپولیستی نمایتدگان تاکارآمد مجلس

دفتر نماینده مجلس یا اداره کار

۵ ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی بعضی از نمایندگان ناکارآمد مجلس که با شروع نمایندگی در مجلس یازدهم گوشی همراه را بروی موکلان خود بستند ویا پاسخ ندادند اینگونه نمایندگان مجلس امروز دفتر ناکارآمدی خود را به طور پوپولیستی و عوامفریبی به اداره کار تبدیل کرده اند

دفتر نماینده مجلس یا اداره کار ‼️


۵ ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی بعضی از نمایندگان ناکارآمد مجلس که با شروع نمایندگی در مجلس یازدهم گوشی همراه را بروی موکلان خود بستند ویا پاسخ ندادند ‼️اینگونه نمایندگان مجلس امروز دفتر ناکارآمدی خود را به طور پوپولیستی و عوامفریبی به اداره کار تبدیل کرده اند‼️
طبق شنیده ها ازمنابع موثق وبه گفته مُبَلِّغ انتخاباتی نماینده ناکارآمد دریکی از حوزه های انتخابیه دفتر نماینده مجلس یازدهم دریکی از حوزه های انتخابیه دفتر خودرا به دفتر اشتغالزائی تبدیل کرده است .