صدای مهیب در مرند

صدای مهیب درمرند شهروندان را نگران کرد

حال معلوم نیست آیا در واحد مسکونی ترکیدگی گاز ساکنی وجود داشت یانه باید آتش نشانی گزارش رسانه خودرا انتشار دهد

صدای مهیب درمرند شهروندان را نگران کرد‼️

🔷به گزارش #جوان_فردا صدای مهیب به علت ترکیدگی گاز در ۱۲ متری رضوان موجب تخریب ساختمان مسکونی شد

♦️طبق تماس نیروی انتظامی ،پلیس خبرفوق را تایید کرد

🔷حال معلوم نیست آیا در واحد مسکونی ترکیدگی گاز ساکنی وجود داشت یانه باید آتش نشانی گزارش رسانه خودرا انتشار دهد