امروز : شنبه 30 سپتامبر 2023
تاریخ : 2023/09/30 - 15:05 ذخیره فایل ارسال به دوستان

 از پارک پوپولیستی انتخاباتی بانوان با دیوارهای چهارمتری خارج از محدوده شهر چه خبر ⁉️

از پارک پوپولیستی انتخاباتی بانوان با دیوارهای چهارمتری خارج از محدوده شهر چه خبر ⁉️ گزارش #جوان_فردا از ورزش صبحگاهی بانوان در پارک‌لاله مرند پول این پارک پوپولیستی بانوان از کجا آمده است ⁉️ آیا سرمایه گذار در احداث پارک بانوان مرند وحود دارد⁉️ آیا سرمایه گذار سرمایه خودرا هبه کرده است یا زیرکاسه نیم‌کاسه […]

از پارک پوپولیستی انتخاباتی بانوان با دیوارهای چهارمتری خارج از محدوده شهر چه خبر ⁉️

گزارش #جوان_فردا از ورزش صبحگاهی بانوان در پارک‌لاله مرند

پول این پارک پوپولیستی بانوان از کجا آمده است ⁉️
آیا سرمایه گذار در احداث پارک بانوان مرند وحود دارد⁉️
آیا سرمایه گذار سرمایه خودرا هبه کرده است یا زیرکاسه نیم‌کاسه ای است که ما نمی دانیم⁉️
شورا و شهردار پرده از راز چگونگی احداث پارک بانوان بردارند و پاسخ دهند
سرمایه گذار یا هبه کننده کیست ⁉️
آیا نقشه های تایید شده توسط سازمان‌نظام مهندسی وجوددارد⁉️
آیا عامل سرمایه گذار ومعرف کننده سرمایه گذار در پارک بانوان با وام تسهیلات بانکی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی ارتباط دارد⁉️

ارسال دیدگاه