القاب علمی دست سازی شده

آیا رئیسی، آیت الله و دکتر است ⁉️

درجات حوزوی به این ترتیب هستند: «ثقه‌الاسلام»، «حجت‌الاسلام»، «حجت‌الاسلام والمسلمین»، «آیت‌الله» و در نهایت «آیت‌الله العظمی». در تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی که آیت‌الله خامنه‌ای صادر کرده، از عنوان «حجت‌الاسلام» استفاده شده است و حتی او «حجت‌الاسلام والمسلمین» هم خطاب نشده است. در آن حکم آمده بود «رأ‌ی به ... جناب حجّت‌‌الاسلام آقای سیّدابراهیم رئیسی را تنفیذ ... می‌کنم

پایگاه خبری تحلیلی جوان فردا javanefarda.ir

آیا رئیسی آیت الله و دکتر است ⁉️

: از زمان ریاست جمهوری رئیسی، رسانه‌های محافظه‌کار، او را با عنوان «آیت‌الله» و عالی‌ترین سطح روحانیت معرفی کرده‌اند. با این حال، تردید‌هایی درباره جایگاه و تحصیلات مذهبی او وجود دارد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران است و این سوال مطرح است که واقعا او آیت‌الله است؟

درجات حوزوی به این ترتیب هستند: «ثقه‌الاسلام»، «حجت‌الاسلام»، «حجت‌الاسلام والمسلمین»، «آیت‌الله» و در نهایت «آیت‌الله العظمی». در تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی که آیت‌الله خامنه‌ای صادر کرده، از عنوان «حجت‌الاسلام» استفاده شده است و حتی او «حجت‌الاسلام والمسلمین» هم خطاب نشده است. در آن حکم آمده بود «رأ‌ی به … جناب حجّت‌‌الاسلام آقای سیّدابراهیم رئیسی را تنفیذ … می‌کنم