روز پست گرامی باد

فرماندار مرند در روز پست در اداره پست حضور یافت

داود عباسی به مناسبت روز گرامیداشت پست، در این اداره حضور یافت و با ریاست و کارمندان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار javanefarda.ir

داود عباسی به مناسبت روز گرامیداشت پست، در این اداره حضور یافت و با ریاست و کارمندان دیدار و گفتگو کرد.

▫️ کانال روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند