امروز : سه شنبه 17 اکتبر 2023
تاریخ : 2023/10/17 - 15:35 ذخیره فایل ارسال به دوستان

استمداد شهروندان از اولیای شادروان احد جهانی درمرند

جمعی ازشهروندان واصحاب رسانه وفعالین مجازی مرندباارسال نامه ای به پایگاه خبری اویاناق ازخانواده های بزرگوار جهانی عاجزانه استمداد بخشش و گذشت از اجرای حکم اعدام شده اند. به گزارش اویاناق این نامه به شرح زیر است. به نام خدای بخشنده ای که دستت میرسد کاری کن پیش از انکه از تو نیاید هیچ کار […]

جمعی ازشهروندان واصحاب رسانه وفعالین مجازی مرندباارسال نامه ای به پایگاه خبری اویاناق ازخانواده های بزرگوار جهانی عاجزانه استمداد بخشش و گذشت از اجرای حکم اعدام شده اند.
به گزارش اویاناق این نامه به شرح زیر است.

به نام خدای بخشنده

ای که دستت میرسد کاری کن
پیش از انکه از تو نیاید هیچ کار
احد جهانی فرزند مرند بود
جهانی مظلوم بود و بیگناه


تصور آنکه مادرش وبرادر و خواهرشان و‌اقوام در داغ او چه کشیدند برای هیچ یک از ما حتی برای یک ثانیه قابل تحمل نیست. الحق که این خانواده جهانی و این مادر، کوه صبر هستند.
و بحق، که زینب وار بر مصیبت صبر کردند. خداوند بزرگ را شاهد میگیریم که در غم احدجهانی اشک ریختیم و جگرمان سوخت و هیچ مرندی نبوده که در این ماتم شریک غم نبوده باشد.
*خانواده معزز جهانی و مادر عزیز جهانی*
ای کاش آن شب شوم و آن روز خبر هیچگاه اتفاق نمی افتاد ای کاش ای کاش …
اما شد آنچه نمی باید میشد‼️
و آن حادثه تلخ
آن شبیخون بلا
آن اتفاق ناخواسته
همه شهر را در سوگ فرو برد
اینک مرگ و زندگی یک جوان دیگر شرعا و قانونا در دستان خانواده ومادر جهانی است.
*جوانی پشیمان از گناهی بزرگ ولی ناخواسته*
و از طرفی یک شهر به دستان شما چشم دارد تا رحم کنید
یک شهر التماس میکند که رحم کنید
یک شهر به پایتان خواهد افتاد تا دوباره داغدار جوانی از جوانان خود دیگر نشود
همه ما بی مقداران را جای فرزند از دست داده خود بگذارید
ما برای شما نوکری خواهیم کرد
همه منت دار شما خواهیم شد
*منت کرم، رحم و شفقت*
بزرگی کنید و برما ببخشید
*دل خود رابا بخشش آرام کنیدتا ابد ما را مدیون خودکنید*

به امید روز بخشش

ارسال دیدگاه