جلسه بررسی مشکلات شهرک میلاد مرند زیر ذره بین کدر مسئولین شهرستان مرند

 جلسه بررسی مشکلات شهرک میلاد مرند با حضورمسئولین شهرستان مرند

فرماندار مرند : این شهرک دارای موقعیت جغرافیایی خوبی برای اسکان شهروندان است که تامین مراکز بهداشتی، سرویس حمل و نقل عمومی از ضروریات این شهرک است .

جلسه بررسی مشکلات شهرک میلاد مرند زیر ذره بین کدر مسئولین شهرستان مرند

به گزارش جوان فردا داود عباسی در جلسه بررسی مشکلات شهرک میلاد مرند گفت: برخی مشکلات مربوط به راهسازی و شهرداری در این شهرک وجود دارد که باید این موارد در اسرع وقت حل شود.


♦️وی افزود: این شهرک دارای موقعیت جغرافیایی خوبی برای اسکان شهروندان است که تامین مراکز بهداشتی، سرویس حمل و نقل عمومی از ضروریات این شهرک است .