امروز : جمعه 27 اکتبر 2023
تاریخ : 2023/10/27 - 12:20 ذخیره فایل ارسال به دوستان

افزایش دوره،آبیاری در خاک ورزی حفاظتی :

افزایش دوره،آبیاری در خاک ورزی حفاظتی خاک ورزی حفاظتی یکی از ارکان مهم در کاهش هزینه تولید و توسعه کشاورزی پایدار می باشد. اگرچه اهداف بلند مدت خاک ورزی حفاظتی جلوگیری از تخریب خاک، افزایش کیفیت محصول و همچنین ملاحظات زیست محیطی می باشد، با این حال برای کشاورز نیز دارای مزیت‌های فراوانی است. به […]

افزایش دوره،آبیاری در خاک ورزی حفاظتی

خاک ورزی حفاظتی یکی از ارکان مهم در کاهش هزینه تولید و توسعه کشاورزی پایدار می باشد. اگرچه اهداف بلند مدت خاک ورزی حفاظتی جلوگیری از تخریب خاک، افزایش کیفیت محصول و همچنین ملاحظات زیست محیطی می باشد، با این حال برای کشاورز نیز دارای مزیت‌های فراوانی است. به موقع انجام شدن انجام عملیات، کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از فشردگی خاک از جمله این مزایا می‌باشد. کشاورزان در فصل بهار با کشت محصولات بهاره معمولا با کمبود آب مواجه می‌شوند. در روش کشت با خاک ورزی حفاظتی به دلیل جلوگیری از تبخیر رطوبت از سطح خاک می توان فاصله (دور) آبیاری را تا حدودی افزایش داد.

اهمیت موضوع :

با توجه به خشک سالی های اخیر و کمبود شدید منابع آبی، لزوم اعمال مدیریت های زراعی ویژه و همچنین روش‌های نوین آبیاری ضروری می باشد. اگر بتوان با اعمال روش‌های خاک ورزی حفاظتی، یک نوبت آبیاری را (بدون کاهش عملکرد معنی دار در محصول) حذف نمود تا حدودی می توان با مشکل کم آبی مقابله نمود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری در اجرای خاکورزی حفاظتی بایستی موارد زیر مورد توجه قرار بگیرد:

۱ –از آنجا که کشت مستقیم غلات (گندم و جو) بعد از برداشت ذرت به سهولت انجام می گیرد بقایای گیاهی مانع انجام عملیات نمی شود.
۲ – با توجه به سختی زمین( جای ذرت) استفاده از شیار باز کن های بیلچه ای نوک باریک استفاده شود.
۳ –در صورت هجوم علف های هرز در فصل بهار در ابتدای فصل از علف کش مخصوص پهن برگ استفاده شود.
۴ –در صورتی که علف های هرز زیاد باشد در روش خاک ورزی حفاظتی بهتر است از گاوآهن مرکب استفاده شود. با این حال در صورتی که هجوم علف های هرز زیاد نباشد بهترین گزینه، به کارگیری کشت مستقیم و بعد از آن استفاده از گاوآهن چیزل پیکر می باشد.
۵ –در روش خاک ورزی حفاظتی با توجه به پایین تر بودن دمای خاک، در مقایسه با روش مرسوم بهتر است عملیات کشت زودتر آغاز شود تاریخ خوشه دهی در روش های خاک ورزی حفاظتی حداقل یک هفته بعد از روش تاریخ خاک ورزی مرسوم است که البته در نهایت بر روی عملکرد تاثیری ندارد ولی این تاثیر بستگی به شرایط محیطی دارد و تاکید می شود خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با روش مرسوم زودتر انجام شود).
۶ –حجم اولین آب آبیاری در روش خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با روش خاک ورزی مرسوم حداقل ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.
۷ – میزان مصرف آب برای هر روش در آبیاری های بعدی تقریبا یکسان می شود.
۸ – در روش حفاظتی با افزایش دور آبیاری از ۴ به ۶ روز ، می توان یک دور آبیاری را حذف نمود. به عنوان مثال اگر دور آبیاری در منطقای ۲۰ روز باشد با افزایش دور آبیاری به ۲۵ روز، عملکرد کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نخواهد کرد. در حالی که در روش مرسوم این طور نیست و با افزایش دور آبیاری، عملکرد به شدت کاهش می یابد

ارسال دیدگاه