سن ایچ در مرند

پیشرفت عملیات اجرائی سن ایچ در مرند

در طی دو سال اخیر در شهرستان مرند شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخشهای مختلف بودیم که یکی از مهمترین آنها، کارخانه سن ایچ است که طی سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و زمینه اشتغال ۱۲۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.ir داود عباسی با حضور در محل احداث کارخانه سن ایچ در شهرک صنعتی شماره ۲ از نزدیک روند پیشرفت عملیاتی این کارخانه را بازدید کرد.


وی افزود: در طی دو سال اخیر در شهرستان مرند شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخشهای مختلف بودیم که یکی از مهمترین آنها، کارخانه سن ایچ است که طی سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و زمینه اشتغال ۱۲۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.