تجلیل از ورزشکاران در مرند

تجلیل از ورزشکاران قهرمان مرند

روابط عمومی شورا و شهرداری مرند با حمایت شورا و شهردار مرند از جوانان برتر ورزش بخصوص تیم فوتسال بانوان مرند که مقام اول کشور را کسب کرد با حضور امام جمعه مرند و اعضای شورا و شهردار و خانواده های ورزشکاران تجلیل کردند

تجلیل از ورزشکاران جوان

به گزارش جوان فردا

روابط عمومی شورا و شهرداری مرند با حمایت شورا و شهردار مرند از جوانان برتر ورزش بخصوص تیم فوتسال بانوان مرند که مقام اول کشور را کسب کرد با حضور امام جمعه مرند و اعضای شورا و شهردار و خانواده های ورزشکاران تجلیل کردند

تجلیل از احمد محمدی ثالث نائب قهرمان کشتی جهان در مرند