امروز : چهار شنبه 15 نوامبر 2023
تاریخ : 2023/11/15 - 18:49 ذخیره فایل ارسال به دوستان

استعفا عضوهیات اجرایی انتخابات:نتیجه حسن اجراء یا عدم حسن اجراء !؟

باسمه تعالی   هیات اجرایی انتخابات امروزه نقش بنیادین و اصولی را در فرایند انتخابات بر عهده دارند و فرایند انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی ، به کلی تحت تاثیر این نهاد است . تبین نقش و جایگاه هیات اجرایی در گرو تشریح ترکیب و ساختار این هیات و بررسی وظایف و اختیارات این هیات […]

باسمه تعالی

 

هیات اجرایی انتخابات امروزه نقش بنیادین و اصولی را در فرایند انتخابات بر عهده دارند و فرایند انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی ، به کلی تحت تاثیر این نهاد است . تبین نقش و جایگاه هیات اجرایی در گرو تشریح ترکیب و ساختار این هیات و بررسی وظایف و اختیارات این هیات میباشد که در اکثر موارد محدود به امور اجرایی هستند .
بر اساس ماده ۱۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، اولین و ظیفه هیات اجرایی ، مسئولیت حسن اجرای فرایند انتخابات در همه سطوح را برعهده دارد و هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل ۹ نفر معتمد اصلی و ۵ نفر معتمد علی البدل میباشد که بومی ساکن در حوزه انتخابیه و از اقشار مختلف که واجد شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که از بین ۳۰نفر معرفی و دعوت شده از سوی فرمانداری حوزه انتخابیه بمنظور تایید صلاحیت به هیات نظارت مربوطه معرفی می شوند که پس از حضور دو سوم دعوت شدگان در حضور هیات نظارت از بین خود انتخاب می نمایند که پس از انتخاب و پذیرش عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی در تمام سطوح انتخابات میباشند .
بر اساس اخبار منتشره در فضای مجازی و کانالهای قانونی خبری شهرستان باصطلاح بیچارا مرند ، یکی از اعضای خوشنام و فعال و معتمد در هیات اجرایی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مرند وجلفا استعفا داده است . و از نظر قانون معتمدین باید تا مراحل آخر انتخابات همراه و همگام با انتخابات و مردم باشند . حال چه اتفاقی در حوزه انتخابیه مرند وجلفا در حال رخ دادن است که در اولین گام فرایند دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از اعضای مهمترین رکن انتخابات استعفاء داده است ؟!! و آیا این استعفا نتیجه حُسن اجراءاست یا عدم حُسن اجراء؟؟!!
مجید نجفی
کارشناس ارشد
فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی

ارسال دیدگاه