سیدی رئیس اداره صمت در مرند شد

 معارفه رییس جدید اداره صمت شهرستان مرند

سیدی یک شخصیت مردمی می باشد که می تواند در ساماندهی امورات اداره صمت در شهرستان مرند خوب ظاهر شود 

معارفه رییس جدید اداره صمت شهرستان مرند

 

با حضور فرماندار شهرستان مرند و مسئولین اداره کل صمت استان، آقای سیدی به عنوان رییس جدید اداره صمت شهرستان مرند معرفی شد.

سیدی دارای تجربه وافر در امورات معادن و بازرگانی و صنعت دارد

سیدی یک شخصیت مردمی می باشد که می تواند در ساماندهی امورات اداره صمت در شهرستان مرند خوب ظاهر شود

مدیریت و خبرنگاران پایگاه خبری جوان فردا این انتصاب را به مجموعه فعالین اقتصادی و کسبه داران تبریک عرض می نماید.