پلیس مقتدر و پاکدست

پاکدستی ماموران پلیس امنیت اقتصادی

فرمانده انتظامي استان آذربایجان شرقی از رد رشوه 500 ميليون ريالي ماموران وظيفه شناس پليس امنيت اقتصادي خبر داد.

پاکدستی ماموران پلیس امنیت اقتصادی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از رد رشوه ۵۰۰ میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اویاناق oyanahg.ir سردار” علی محمدی” در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متهمی به منظور نادیده گرفتن و تغییر در صورتجلسه پرونده فرارمالیاتی، پیشنهاد رشوه به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به ماموران پلیس امنیت اقتصادی می دهد.

وی در ادامه افزود: ماموران وظیفه شناس با هماهنگی رئیس پلیس امنیت اقتصادی و بازرسی وجه موردنظر را ضمیمه پرونده و رد رشوه مذکور را صورتجلسه کرده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارسال شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی در پایان ضمن قدردانی از صحت عمل ماموران پلیس، خاطرنشان کرد: صحت عمل و پاک دستی از ویژگی های بارز ماموران پلیس در تراز انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است.