خبر مهم برای کشاورزان

تسهیلات خوب برای کشاورزان جهت خرید تراکتور

براساس هماهنگی صورت گرفته با مرکز توسعه مکانیزاسیون برای ارائه تسهیلات به کشاورزان جهت خرید تراکتور، کشاورزان ۱۵ روز فرصت دارند تا برای استفاده از این تسهیلات، از جهاد کشاورزی معرفی نامه دریافت کنند

 

فرصت ۱۵ روزه برای بهره مندی کشاورزان از تسهیلات خرید تراکتور

مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی تراکتورسازی گفت: براساس هماهنگی صورت گرفته با مرکز توسعه مکانیزاسیون برای ارائه تسهیلات به کشاورزان جهت خرید تراکتور، کشاورزان ۱۵ روز فرصت دارند تا برای استفاده از این تسهیلات، از جهاد کشاورزی معرفی نامه دریافت کنند