پلیس در همه جا حاضر و ناظر در راستای پایدلزی امنیت

هشدار پلیس به موتورسواران متخلف در روستای دولت آباد

چند نفر از اهالی روستای دولت آباد ضمن تشکر دیژه از پلیس به جوان فردا گفتند لخدا از دست این نوجوان موتور سوار خسته شده ایم پلیس واقعا کار خوبی انجام داد

هشدار پلیس به موتورسواران متخلف در روستای دولت آباد

به گزارش پایگاه خبری جوان فردا  javanefarda.ir موتورسواران نوجوان و جوان در روستای دوات آباد در زمان خروج مدارس موجب دل آزردگی اهالی این روستا می شوتد

پلیس با تدبیر مدبرانه خود موتورسواران متخلف و مزاحم خیابانی را غافلگیر کرد

 چند نفر از اهالی روستای دولت آباد ضمن تشکر دیژه از پلیس به جوان فردا گفتند لخدا از دست این نوجوان موتور سوار خسته شده ایم پلیس واقعا کار خوبی انجام داد